Tuesday, November 1, 2011

Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2011

Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2011 telah berlangsung pada 30 Oktober hingga 2 November 2011 di A'Famosa Resort, Melaka. Konvensyen kali ini mendokong tema Transformasi Profesionalisme Keguruan Menjana Kualiti Guru.

Salah satu acara utama konvensyen adalah forum yang melibatkan 3 orang ahli panel terkemuka; YBhg Tan Sri Dr Zulkurnain Hj Awang, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP), YBhg. Datuk Dr Haili Dolhan, Rektor IPGM dan YBhg. Dato' Mohamad Ghazali Abdul Rahman, Pengarah BPG.

Dalam forum berkenaan YBhg Tan Sri Dr Zulkurnain mendedahkan lima kriteria utama yang diberi perhatian dalam temuduga perlatikan guru iaitu; personaliti, semangat, komunikasi, pengetahuan dan kreativiti.

Rumusan persidangan adalah seperti berikut:
  1. Memperkasakan penyelidikan tindakan dalam kalangan pelajar, pensyarah dan guru;
  2. Menyemarakkan inovasi pendidikan di semua peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia;
  3. Memantap dan memperluaskan amalan Komuniti Pembelajaran Profesional (Professional Learning Communities) dan Pembangunan Profesional Guru Berasaskan Sekolah (School-based Professional Development of Teachers);
  4. Memantapkan komponen Amalan Profesional dalam kurikulum pendidikan guru dengan tumpuan terhadap pementoran;
  5. Menambahbaik kaedah penilaian Sekolah Berprestasi Tinggi berasaskan wajaran yang seimbang dalam komponen kurikulum, kokurikulum, sahsiah murid, dan pengurusan;
  6. Menambahbaik kurikulum pendidikan guru berasaskan disiplin ilmu baharu dalam bidang pendidikan;
  7. Menubuhkan Akademi Pembangunan Profesionalisme Pensyarah untuk memilih, melatih dan mentauliahkan calon pensyarah;
  8. Mewujudkan Sekolah Makmal (Lab School) di IPG Kampus bagi memperkukuhkan latihan pendidikan guru;
  9. Mengupayakan guru permulaan dengan kemahiran guru abad ke-21 dalam usaha melestarikan guru berjiwa pendidik.

Tahniah dan terima kasih kepada semua peserta dan urus setia konvensyen.

No comments:

Post a Comment