Tuesday, November 15, 2011

Retreat IPGM 2011
Retreat IPGM 2011 telah diadakan pada 14 hingga 16 November 2011 di Hotel Corus Paradise, Port Dickson.

Percutian korporat IPGM ini bertujuan untuk:

a. memberi pendedahan dan kefahaman berkenaan visi, misi dan hala tuju IPGM;
b. memupuk semangat kerja sepasukan dalam kalangan warga IPGM;
c. memahami dan menilai perancangan strategik 2012 setiap pusat/sektor/jabatan.

YBhg. Datuk Rektor telah menyampaikan ucap utama dalam Retreat ini yang menjurus kepada kerja sekumpulan.

No comments:

Post a Comment