Wednesday, December 14, 2011

Mesyuarat JKTU IPGM Bil.1/2011


Mesyuarat JKTU IPGM Bil.1 Tahun 2011 telah diadakan pada 15 Disember 2011, bertempat di Bilik Gerakan IPGM.

Mesyuarat telah dipengerusikan oleh En Rahim bin Abdul Latiff, Pengarah JPKK.

Dalam mesyuarat berkenaan, pengerusi berharap pengurusan JKTU IPGM dapat dimantapkan sepanjang 2012 dari sudut mengurusan mesyuarat dan pelaporan. Para pengarah pusat/sektor/jabatan juga dimohon untuk memberi keutamaan kepada mesyuarat ini.

Wednesday, December 7, 2011

Mesyuarat Pengurusan Kaunseling Organisasi & Sektor HEP


Mesyuarat Pengurusan Kaunseling Organisasi dan Sektor HEP telah diadakan pada 7 Disember 2011 di IPG Kampus Pendidikan Islam.

Mesyuarat ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam pengurusan kes kaunseling, penyusunan kumpulan-kumpulan sasaran perkhidmatan kaunseling di IPGK, penyeragaman kes rujukan, penambahbaikan dan penarafan profesional perkhidmatan, Manual Kerja Kaunselor Organisasi serta program peningkatan mutu kerja dan kemahiran kaunseling.

Mesyuarat kali ini dihadiri oleh 38 orang kaunselor organisasi dari semua IPG Kampus.

YBhg. Datuk Rektor telah menyampaikan ucapan penangguhan dalam mesyuarat berkenaan.

Monday, December 5, 2011

Mesyuarat Senat/ Pengurusan/ JPKA 2011


Mesyuarat Senat Bil.8, Pengurusan Bil.4 dan JPKA Bil.4 2011 telah dijalankan pada 5 hingga 7 Disember 2011 di Hotel The Zon Regency Johor Bahru.

Mesyuarat dihadiri oleh semua pengarah IPG Kampus dan dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Rektor.