Sunday, October 23, 2011

Bengkel Kerja KIK


Bengkel Kerja Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) IPGM telah diadakan pada 23-25 Oktober 2011 di Hotel Seri Malaysia Ipoh.

Bengkel ini dihadiri oleh ahli kumpulan KIK IPGM, dan bertujuan menyediakan bahan KIK untuk penyertaan Konvensyen KIK KPM yang akan berlangsung pada 21 hingga 24 November 2011.

Bahan yang telah siap perlu dihantar kepada urus setia konvensyen pada atau sebelum 1 November 2011.

No comments:

Post a Comment