Tuesday, June 22, 2010

Persidangan Perkhidmatan Pendidikan

Persidangan Perkhidmatan Pendidikan telah berlangsung pada 22-24 Jun 2010 di PICC Putrajaya. Persidangan kali ini membawa tema Transformasi Profesion Keguruan. YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah sudi merasmikan persidangan.

Sebanyak 7 kertas kerja dan 1 Forum Pendidikan telah dipersembahkan kepada ahli persidangan.

Y.Bhg. Datuk Dr Haili Dolhan, Rektor IPG KPM membentangkan kertas kerja bertajuk 'Kurikulum Kursus Perguruan di IPG: Lonjakan ke Arah Melahirkan Guru Sekolah Rendah yang Berwibawa'.

No comments:

Post a Comment