Wednesday, June 30, 2010

Lawatan ke Ulu Tembeling

IPG KPM dan Open Universiti Malaysia (OUM) telah mengadakan satu lawatan bersama ke Ulu Tembeling, Pahang pada 28-30 Jun 2010.

Sebanyak 3 buah sekolah telah dilawati iaitu SK Kg. Pagi, SK Kuala Sat dan SK Kg. Bantal. Sesi dialog bersama pentadbir dan pelajar Sarjana Muda Pengajaran (SMP)-Pedalaman OUM telah diadakan di sekolah- sekolah berkenaan.

Hasil dialog ini dapat diguna pakai untuk menambah baik pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru Pedalaman kerjasama antara IPG KPM dan OUM.

Maklumat hasil pemerhatian ini boleh dimanfaatkan untuk memantapkan program Bina Insan Guru dalam PISMP, serta program-program yang lain anjuran IPG KPM.

Y.Bhg Datuk Dr. Haili Dolhan, Rektor IPG KPM mengetuai rombongan IPG KPM manakala Y.Bhg. Prof. Dr. Mansor Fadzil mengetuai kumpulan OUM.

No comments:

Post a Comment