Tuesday, June 1, 2010

Kursus Pembangunan dan Kepimpinan Pengurusan IPG

Kursus Pembangunan dan Kepimpinan Pengurusan IPG Zon Sabah telah diadakan pada 23-27 Mei 2010 bertempat di INTAN Kampus Sabah.

Kursus ini dihadiri oleh semua Ketua Jabatan IPG Sabah iaitu IPG Kampus Kent, IPG Kampus Gaya, IPG Kampus Keningau dan IPG Kampus Tawau.

Kursus dikendalikan oleh pegawai-pegawai Unit Pembangunan Profesionalisme IPG Induk. Ucap utama telah disampaikan oleh Dr. Amin bin Senin, Timbalan Rektor IPG KPM.

No comments:

Post a Comment