Wednesday, December 22, 2010

Mesyuarat SKT KPPM


Mesyuarat Penyediaan SKT KPPM telah diadakan pada 17-19 Disember 2010 di Hotel Berjaya, Pulau Pinang.

Semua pengarah bahagian-bahagian di bawah KPPM telah hadir dalam mesyuarat berkenaan.

Datuk Rektor hadir bagi mewakili IPGM yang berada di bawah seliaan terus KPPM.

Dalam mesyuarat berkenaan, perkara-perkara berikut telah dibincangkan:

  • Fungsi Utama, Tugas Utama dan Tugas Penting bahagian;
  • Isu-isu yang melibatkan pertindihan fungsi antara bahagian-bahagian KPPM;
  • Sasaran Kerja Tahunan;
  • Takwim Aktiviti yang melibatkan YAB Menteri Pelajaran dan KPPM; dan 
  • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bahagian dan KPPM.

No comments:

Post a Comment