Monday, October 25, 2010

Kursus Kepimpinan & Pengurusan Zon Selatan





Kursus Kepimpinan dan Pengurusan IPG untuk Ketua Jabatan Zon Selatan telah diadakan di Hotel The Zon, Johor Bahru pada 19-22 Oktober 2010.
Kursus ini dikendalikan oleh Jabatan Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme IPGM. Dr Amin bin Senin, Timbalan Rektor bertindak selaku Jurulatih Utama kursus ini.
Y. Bhg. Datuk Rektor juga berkesempatan hadir dalam kursus ini dan telah mengadakan sesi bual bicara bersama para peserta.

No comments:

Post a Comment