Monday, August 23, 2010

Majlis Rektor IPG Bersama Pensyarah IPG KPMM

Bersempena dengan mesyuarat penyelarasan pengoperasian pusat serantau SEAMEO SEN di IPG KPMM pada 23 Ogos 2010, Pengarah IPG KPMM, Pn Noor Hayatee Md Noor telah berjaya mengumpulkan pensyarah-pensyarah IPG KPMM dalam satu majlis bersama dengan Y.Bhg Dr Haili bin Dolhan, Rektor IPG KPM.

Dalam pertemuan ringkas tersebut, Datuk Rektor telah menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi IPG KPM.

Beliau juga menerangkan mengenai perancangan jangka pendek dan jangka panjang IPG KPM khasnya untuk meningkatkan martabat IPG KPM setanding dengan IPTA dan IPTS.

Y.Bhg. Datuk menegaskan bahawa semua 27 IPG yang berada di seluruh Malaysia sebenarnya adalah merupakan entiti yang satu iaitu IPG KPM. Ini menjadikan IPG KPM menjadi antara institusi bertaraf pengajaian tinggi yang mempunyai kampus paling banyak di seluruh negara.

No comments:

Post a Comment